CAREER

Announcements are published in Slovak languge only.

/ Jun 2020

Obsluha a nastavovanie CNC stroja podľa potrebných požiadaviek a technickej dokumentácie, upínanie kusov a ich opracovávanie...

/ Jun 2020

Tvorba technickej dokumentácie, tvorba ponuky, dohľad nad výrobou oceľových dielov a konštrukcií, predpisovanie zvarov...

© 2020 All rights reserved for RAIS Slovakia, s.r.o.
We use cookies for analytics and to improve your experience, as explained in our cookie policy. You accept our use of cookies by closing this message box or continuing to use our site.You can read our cookie policy here.