CAREER

Announcements are published in Slovak languge only.

/ Dec 2020

- Obsluha a nastavovanie elektro-iskrových rezačiek, hĺbičiek podľa potrebných požiadaviek a technickej dokumentácie, upínanie kusov a ich opracovávanie...

/ Jun 2020

Obsluha a nastavovanie CNC stroja podľa potrebných požiadaviek a technickej dokumentácie, upínanie kusov a ich opracovávanie...

© 2023 All rights reserved for RAIS Slovakia, s.r.o.
Select your privacy settings to continue. Please read our privacy policy and cookie policy for more information.