Oprávnenie

Naša spoločnosť získala oprávnenie od Dopravného úradu na vykonávanie montáži, rekonštrukcie, opráv, údržby a skúšok na určené technické zariadenia zdvíhacie