Profil firmy Rais

Sme strojárska firma zameraná na prototypovú výrobu, trieskové obrábanie, výrobu nástrojov, jednoúčelových strojov, prípravkov a na zámočnícku výrobu.